RPDiesel
Facebook Google+
0.00
Reģistrēties

Apmaksas kārtība

 
 
 
 
Kopējā Pasūtījuma cena veidojas no visu Preču cenu summas, kas tiek noteiktas saskaņā ar Pasūtījuma nosacījumiem.

Cenas tiek noteiktas Pasūtījuma veikšanas brīdi Eiro valūtā (EUR).

Preces apmaksu Pircējs veic Eiro valūtā (EUR), balstoties uz Pārdevēja izsniegtajiem rēķiniem, kas izveidoti atbilstoši noteiktai formai.

Pasūtījuma apmaksas iespējas:
  • skaidrā naudā – apmaksa tiek veikta Pārdevēja kasē;
  • naudas pārskaitījums – pārskaitot uz rēķinā norādīto Pārdevēja bankas kontu (ar pārskaitījumu no internetbankas caur Swedbank Bank Link, apmaksa ar debetkarti/kredītkarti internetā).
  • rēķina apmaksa ar PayPal
Drošības kods