RPDiesel
Facebook Google+
0.00
Reģistrēties

Iespēja atgriezt preci

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ATTEIKUMA TIESĪBAS UN KĀRTĪBA 

Pircējam ir tiesības pirms Preces saņemšanas atteikties no Pasūtījuma pie nosacījuma, ka Pārdevējam tiek atlīdzināti izdevumi, ja tadi ir, kas tam radušies, veicot šī Pasūtījuma izpildes darbības.
Ja Pircējs ir saņēmis savu Pasūtījumu, tad Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža.
 
14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas brīža Pircējam jānosūta elektroniska vēstule Pārdēvējam ar "atgriešanas pieprasījumu" ar atbilstošu pamatojuma komentāru uz e-pasta adresi info@rpdiesel.com. Pārdevējs sazināsies ar Pircēju pēc šī pieprasījuma saņemšanas.
 
Atgriežama Prece un tās iesaiņojums tiek nogādāti atpakaļ uz Pārdevēja noliktavu. 
 
Izmantojot tiesības atteikties no Preces, lūdzam pārliecinieties, ka Prece atrodas oriģinālā un nebojātā iepakojumā, kā arī pati Prece nav bojāta un nav tikusi lietota.
 
Pretējā gadījuma SIA RP-Diesel patur tiesības Preci nepieņemt atpakaļ. 
 
Preces norakstīšanu un naudas līdzekļu atgriešanu uz Pircēja norādīto bankas kontu Pārdevējs veic tikai pie nosacījuma, ja Pircējs ir ievērojis visas šeit minētās darbības Pārdevēja informēšanā un Preces atgriešanā.
 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) normas neattiecas uz gadījumiem, kad Preci iegādājas juridiskas personas.
 
 
Drošības kods