RPDiesel
Facebook Google+
0.00
Reģistrēties

Garantijas saistības

Image result for 1 year warranty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visām Precēm ir garantija un tā sākas no brīža, kad Pircējs ir saņēmis Preci. Pircējam ir tiesības saņemt Preces garantijas apkalpošanu tikai pie nosacījuma, ja Prece transportlīdzeklī tiek uzstādīta auto servisā Jūsu vai ko rekomendē Pārdevējs un ievērojot visas ražotāja uzstādīšanas prasības.

Pircējam jānodrošina Preces uzstādīšana atbilstošā auto servisā, un, iestājoties garantijas gadījumam, jāsaņem atbilstošā dokumentācija, kas apstiprina detaļas defektus. Saņemtā dokumentācija kopā ar bojāto detaļu jānosūta ( japiegāda) uz Pārdevēja adresi: Mazā Krasta 83, Rīga, Latvija, LV-1003, lai tiktu veikta turpmākā norakstīšanas (garantijas apmaiņas) procedūra.
 
1.
Garantijas gadījumā  Pircējam jāaizpilda 
„Garantijas pieprasījuma forma”. Pēc minētās pieprasījuma formas saņemšanas Pārdevēja konsultants sazināsies ar Pircēju, lai informētu par tālāko darbību.
 
Pasūtījuma – norīkojuma veidlapā noteikti jābūt uzrādītai sekojošai informācijai:
 • Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;
 • Īpašnieka vārds un uzvārds;
 • Transportlīdzekļa marka, dzinēja tips;
 • Konkrētās detaļas uzstādīšanai izpildītie darbi un to izmaksas;
 • Transportlīdzekļa identifikācijas numurs – VIN kods (17 zīmju numurs, kas ir ierakstīts transportlīdzekļa tehniskajā pasē);
 • Maksājuma dokumenti, kas apstiprina servisa pakalpojumu apmaksu (kases čeka kopija);
 • Uz uzņēmuma veidlapas uzrakstīts servisa slēdziens par Preces darbnespējas cēloņiem.

Lai veiktu turpmāko norakstīšanas (garantijas apmaiņas) procedūru, Preci jānosūta uz Pārdevēja adresi kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem. Pircēja piestādītie dokumenti tiks izskatīti un Pārdevēja konsultants informēs par pieņemto lēmumu rakstiski uz Pircēja norādīto e-pasta adresi 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti Pircēja iesniegtie dokumenti.

Bojātā Prece var tikt pieņemta izskatīšanai tikai ar sekojošiem dokumentiem:
Pasūtījums - norīkojums par Preces uzstādīšanu Pircēja transportlīdzeklī, ko ir izsniedzis attiecīgais auto serviss vai arī atbilstošais oficiālais izplatītājs un Garantijas sertifikats.


 
Kāda no iepriekš minēto dokumentu un/vai garantijas sertifikatu iztrūkums un/ vai tie nav atbilstoši un/ vai ir nepareizi (nepilnīgi,  neprecīzi, ar kļūdām, nevīžīgi) aizpildīti, Pārdevējam ir tiesības atteikt garantijas gadījuma izskatīšanu.

Pārdevējs patur tiesības apmainīt Preci, kam bojājums radies ražotāja vainas dēļ, vai atgriezt Pircējam naudas līdzekļus.

Ja rodas nesaskaņas starp Pārdevēju un Pircēju par Preces bojājuma iemesliem, tad Pārdevējam ir tiesības veikt Preces kvalitātes pārbaudi (ekspertīzi). Ja Preces kvalitātes pārbaudes (ekspertīzes) rezultātā tiek noskaidrots, ka Prece ir sabojājusies nevis slēpto rūpnīcas defektu dēļ, bet kādu citu cēloņu dēļ, par ko Pārdevējs neatbild, tad Prece tiek atgriezta Pircējam. Visus Pārdevēja izdevumus par Preces kvalitātes pārbaudes (ekspertīzes) izpildi apmaksā Pircējs.

Garantija uz Preci neattiecas sekojošos gadījumos:
 • ja bojājumi transportlīdzekļa degvielas apgādes sistēmā un izplūdes gāzu izvades sistēmā radušies nekvalitatīvas degvielas izmantošanas rezultātā (tajā skaitā no piesārņojuma, etilētā benzīna vai sezonai neatbilstošas dīzeļdegvielas izmantošanas);
 • ja ir ārējie bojājumi  korpusā;

Saskaņotais Preces atgriešanas termiņš tiek noteikts 20 (divdesmit) kalendārās dienas, skaitot no atgriešanas saskaņošanas ar Pārdevēju. Pārsniedzot šo termiņu, Pārdevējs patur sev tiesības nepieņemt atgriezto Preci.
 
 
Uz ko attiecas, vai neattiecas mūsu garantija un kādos gadījumos tā nav spēkā? 
 
Par turbīnam:
 
      Mēs dodam garantiju viena gada laikā uz detaļu kvalitāti, kuras esam nomainījuši uz jaunām un uz mūsu darbu kopumā. Korpusa detaļas nemēdz lūzt. Turbīna var darboties pat daudz ilgāk nekā mašīnas dzinējs, ja turbīnai ir viss nodrošināts pēc parametriem, bet jāņem vērā, ka turbīnu, kas ir augstas precizitātes sabalansēts mehānisms ar stingrām pielaidēm jūs uzstādāt uz lietotas mašīnas un lietotu dzinēju. Tas fakts, ka jums ir salūzusi turbīna vairums gadījumos liecina par dzinēja slikto tehnisko stāvokli. Turbīnas defekts ir sava veida automašīnas dzinēja nolietojuma indikātors. Turbīna ir cieši saistīta ar mašīnas dzinēju un cita mašīnas aprīkojuma darbaspēju. Tāpēc mēs lielu uzmanību pievēršam salauztās turbīnas dedektācijai, lai sākotnēji noteiktu defekta cēloni automašīnā un sniedzam konkrētas rekomendācijas kā tos novērst. Uzskaitīšu populārākos turbīnas defektu cēloņus, kurus izraisa mašīnas defekti: 
 • Netīra eļļa, paaugstināta sodrēju (cieto daļiņu) koncentrācija eļļā - ilgstoši nemainīta eļļa vai virzuļu grupas izdilums/defekts.
 • Metāla skaidas eļļā – dzinēja defekts
 • Eļļas bads - turbīnas darbība bez eļļas vai ar nepietiekamu eļļas daudzumu.
 • Aizsists katalizators - paaugstināta pretestība izplūdes gāzēm.
 • Palielināta turbīnas slodze (paaugstināti turbīnas apgriezieni) - nehermētiska gaisa sistēma vai nepareiza turbīnas vadība.
 • Svešķermeņa iekļūšana no motora turbīnas karstajā daļā – cilindru grupas vai izplūdes kolektora nolietojums/defekts, uzdegums ieplūdes kolektorā.
 • Paaugstināts kartera gāžu spiediens motorā - motora nolietojums/defekts vai defekts kartera gāžu ventilācijas sistēmā.
    Visi mašīnas defekti atstāj uz turbīnas salauztām detaļām sev raksturīgas pēdas, kuras ir saskatāmas, loģiski izskaidrojamas un uzrādāmas klientam. Nebūtu godīgi no mums pieprasīt uzņemties atbildību par defektiem, kurus ir izraisījis slikts mašīnas tehniskais stāvoklis. Mēs individuāli katram klientam sniedzam konkrētas rekomendācijas, kā novērst mašīnā cēloņus, kas ir izraisījuši un nākotnē var izraisīt turbīnas defektu. Ja klients rūpīgi ievēro visus mūsu ieteikumus un izseko lai tie tiktu izpildīti, tad problēmas nerodas. Ja mums gadās garantijas pretenzija, mes ļoti skrupulozi to izskatām, jo mēs nedrīkstam pieļaut nevienu kļūdu ražošanas procesā. Garantijas jautājumam mēs vienmēr pieejam godīgi un pretīmnākoši. Labas atsauksmes vairo mūsu klientūru. 
 
   Vai ir jāveic eļļas maiņa uzstādot atjaunotu turbīnu, kādu eļļu labāk lietot turpmāk un cik bieži to ir jāmaina?
Jā, uzstādot atjaunotu turbīnu obligāti ir jāmaina eļļu un eļļas filtru, tas ir viens no garantijas noteikumiem. Netīra eļļa - paaugstināta sodrēju (cieto daļiņu) koncentrācija eļļā ir visbiežāk sastopamais turbīnas defekta cēlonis, jo turbīnas vārpsta griežas eļļas plēvē. Ņemot vērā turbīnas superaugstos apgriezienus, ap 200 000 rpm/min pat mikroskopiskie sodrēji burtiski „grauž metālu" Bieži eļļa ir tik netīra, ka ar vienu eļļas maiņu ir pat par maz lai ievērojami uzlabotu tīrību dzinējā.
Tas pats attiecās arī uz eļļas izcelsmes kvalitāti un eļļas sastāvu. No mūsu pieredzes - vieglām automašīnām līdz 1995. gadam var lietot pussintētisko eļļu. Jaunāka gada mašīnām ir jālieto kvalitatīva sintētiskā eļļa, jo tām turbīnas vārpstas ir ar ievērojami mazāku diametru un griežas ar vēl lielākiem apgriezieniem. Diemžēl pussintētiskā eļļa lēni, bet tomēr izraisa nodilumu jaunā tipa turbīnām. No pazīstamajiem eļļu ražotājiem mēs esam pārbaudījuši un iesakām: LIQUI MOLY, VALVOLINE, MOTUL, CASTROL (izņemot Magnetic līniju),. 
Eļļas maiņas intervāliem pēcgarantijas automašīnai ir jābūt ik pec 10 000km. 
 
Par sprauslam un sūkņiem: 
 
     Mēs dodam garantiju viena gada laikā uz detaļu kvalitāti, kuras esam nomainījuši uz jaunām un uz mūsu darbu kopumā. Ņemot vēra kā, korpus gan sprauslai, gan sūkņim ir remontējama stāvoklī, tad tos var atjaunot (atremontet).
Pateicoties kvalitatīvam rezerves daļam un mūsdienīgam aprikojumam (BOSCH, NovaDitex, Dieselland un Stardex) jebkuru detaļu (servisa stāvokli) var pārbaudīt un atjaunot.
Pēc sprauslas vai sūkņa remonta, ņemot vēra ka tiek izmantotas oriģinalas rezerves daļas, gan sprausla, gan sūkņis kalpos tik pat ilgi, kā jauna detaļa.
Ir gadījumi, kad remonte tikai sprauslas neņemot vēra, ka sūkņim ar medz būt defekti, sprauslas šajā dadījumā ilgi nekapos. 
Tāpēc, lai atjaunota (atremontēta) jebkuru dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sistēma kalpotu ilgu laiku, jabūt 100% pārbadīti visi tam pareiza darbā ietekmejošie faktori: ūdens tvernē, svešķermeņi, degvielas filtri un t.t.
 
Sprauslas vai sūkņa defekt medz būt šados gadījumos:
 • nekvalitatīva dīzeļdegviela (degviela, kas neatbilst EU setifikācijai)
 • nekvalitatīvi filtri 
 • dīzeļdegvielas piedevas (tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi)
 • aizsists DPF un FAP filtrs (kvēpu filtrs)

 

Vai garantija ir spēkā, ja sprauslas, sūknis vai turbīna tiek uzstādīta jebkurā autoservisā?
 
    Protams, ir. Autoservisi ir mūsu pastāvīgie klienti. Galvenais, lai autoservisa meistaram būtu pieredze ar sprauslu, sūkni vai turbīnas uzstādīšanu. Ar nepareizu uzstādīšanu turbīnu var pilnīgi nobeigt pat neizbraucot no autoservisa. Ir daudzas svarīgas nianses kuras ir jāievēro uzstādot sprauslu, sūkni vai turbīnu. Mēs, protams, dodam līdzi detalizētu uzstādīšanas instrukciju, kura ir pieejama arī mūsu mājaslapā. Daudziem automašīnu modeļiem ir raksturīgas "slimības" un obligāti jāizpilda mums zināmi profilaktiski pasākumi, kas turpmāk pasargātu turbīnu no bojāejas. Diemžēl ne vienmēr klients var iedziļināties tehniskajās niansēs un izsekot līdzi lai autoservisā mūsu ieteikumi būtu izpildīti pilnībā.
 
Atbraucot uz specializēto autoservisu jūs būsiet droši, ka viss ir izpildīts bez kļūdām.
 

 

Drošības kods